Klímaszerelési tudnivalók a Megrendelő részére

 

A klímaszerelés Megrendelőjének felelőssége a következők biztosítása a Kivitelező részére:

 • A munkaterület biztosítása

 • A vagyontárgyak, törékeny eszközök biztonságba helyezése

 • A Megrendelőnek a Kivitelezőt tájékoztatni kell az esetleges falfúrás, horonymarás, tetőbontás, illetve bárminemű szerelői tevékenység során a tudomása szerinti előre de a Kivitelező részéről  nem látható veszélyforrásokról, pl. falban futó elektromos hálózat, víz, gáz, főtés vezeték nyomvonala, vasbeton tartópillér, vasbeton födém, omlásveszély, korhadt tető, stb. állapotokról. az ezen információk hiánya miatti esetleges Kivitelező okozta károkért a Kivitelező nem felel.

 • A klímaberendezés üzemeltetéséhez szükséges elektromos teljesítmény biztosítása ( megfelelő villamos hálózat, és teljesítmény biztosítása)

 • A szomszédok, lakótársak, házmester, házfelügyelő, közös képviselő értesítése, tájékoztatása azok esetleges beleegyezésének beszerzése

 • Az esetleg  illetékes műszaki szakhatóság - építész iroda, műemlék hivatal stb. engedélye,( ha szükséges)  ill. bárminemű engedély  vagy beleegyező nyilatkozat beszerzése)

 • A cseppvíz elvezetésének illetve felfogásának biztosítását - a cseppvíz elvezetésének esetleges problémái pl. más magánterületére, ablakára, házfalára, közös területre folyik, csepeg - a Kivitelező felelősséggel nem tartozik, azt a megrendelővel  a szerelés előtt egyezteti.

 • Ugyanez vonatkozik a kültéri egység zajszintjére, az esetleges szomszédok utólagos reklamációja, minden esetben a Megrendelő felelőssége, a Kivitelező az árajánlat adásakor ismerteti a kültéri egység zajtényezőjét, az ezzel kapcsolatos összes felelősség a Megrendelőt terheli!

 • A Megrendelő felelőssége, hogy a kültéri egységhez illetéktelen személyek, gyerekek ne férhessenek hozzá, ha kell az esetleges balesetveszély elhárításához szükséges  rácsozatot, korlátot, életvédelmi relét, elektromos főkapcsolót,  stb. saját költségén és felelősségére kiépíttet.

 • A megrendelőnek a szereléskor készített "klíma berendezés szerelési munkalapot" az abban foglaltakat elfogadva alá kell írni!

 • A Megrendelőnek az éves karbantartást el kell végeztetnie az erre jogosult szakemberrel, ahhoz a munkaterületet biztosítania kell, ez a garancia alapfeltétele.

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felszerelt klímaberendezést a munkalap aláírásával mind műszakilag, mind esztétikailag kifogástalan állapotban átvette a Kivitelezőtől, a későbbiekben szomszédok, hatóság  kifogásaiból eredő esetleges átszerelés utólagos költségei,  a hűtéskor / fűtéskor keletkező cseppvíz, kompresszorzaj  stb. esetleges  problémáinak következményei kizárólag a Megrendelőt terhelik.